Page 5 - Sognenyt-3-21
P. 5

næste år. Hvis man vil følge byggepro- Malene sidder endvidere i Haderslev
   cessen er man altid velkomne til et kig  byråd, og er bestyrelsesmedlem i LAG
   på grunden. Vi har endvidere lavet en sti  Haderslev/Tønder.
   der går tværs over grunden til Havvejen,
   og alle er velkomne til at benytte stien. Vi elsker livet i et mindre lokal samfund,
                       og brænder for at sparke gang i nye
   Indtil huset står færdigt bor vi midler- tiltag. At alle stort set kender alle i et
   tidigt i en skurvogn, der er placeret på  mindre samfund, og at man mødes til
   Havvejen 35.              fællesspisning, eller i idrætsforeningen,
                       eller å æ Saft, det er alt sammen noget
   Vi er alle i familien aktive i lokal samfun- vi alle i familien værdsætter. Så vi glæ-
   det, særligt omkring skole bestyrelsen  der os meget til Coronaen igen giver os
   og Støtteforeningen for Den Nye Frisko- lov til at deltage i alt dette.
   le. Ja kendetegnet for vores familie er
   nok, at vi elsker frivilligt arbejde, og altid
   gerne giver en hånd med.


                              www.vilstrup-sogn.dk 5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10