Page 4 - Sognenyt-3-21
P. 4

De hjemvendte
    Fælleskabs-

    stafetten              nytilflyttere    I sidste nummer af Sognenyt     Mange har nok lagt mærke til, at der sker
    var fællesskabsstafetten omkring  noget på Vilstrup Bygade 50. Et nyt hus
    Familien Løgstrup, og ingen ved   er på vej, og nytilflytterne er os, familien
    hvor og hvornår den ender ...    Neumann. Vores familie består af Svend
    Håber I derude tager godt imod   og Malene samt pigerne Ida og Mie.
    stafetten, og bringer den videre,  Svend arbejder som chauffør ved Arla
                      i Taulov, men er oprindeligt udlært VVS
    hvis den lander hos Jer.      montør ved B. Reymond Jørgensen, og
    Vil bede om at stafetten sendes   Malene er ansat ved Ambulance Syd i
    videre til en person, som man    Haderslev, og er uddannet Socialrådgiver.
    måske ikke kender så godt endnu,
    så vi får mange forskellige historier,  Svend er født og opvokset i Sdr. Vilstrup
    god fornøjelse.           på Østerballe gård, så helt nytilflyttede
                      er vi ikke, nok mere bare vendt hjem til
    Familien Løgstrup sendte stafetten  rødderne.
    videre til familien Neumann.

                      Grunden til vi fik den ide, at flytte til Sdr.
              Redaktør/HW   Vilstrup, skyldes at vores piger går på
                      Den Nye Friskole. Vi boede tidligere i
                      Øsby, men da vi valgte at flytte pigerne til
                      Friskolen, ja så var det også bare nemme-
                      re at flytte teltpælene herover. Og valget
                      faldt derfor på den fine naturgrund på
                      Vilstrup Bygade 50. Efterfølgende har vi
                      fået grunden delt op i 2 byggegrunde og
                      frasolgt den ene halvdel. Så hvis alt går
                      vel, så kommer der måske et hus mere
                      på grunden.


                      Byggeriet er godt igang, og vi håber på
                      indflytning omkring årsskiftet. Vi er selv-
                      byggere på projektet, og derfor bygges
                      der naturligvis kun i fritiden. Men det skri-
                      der planmæssigt frem, og vi glæder os
                      til at kunne nyde en kold øl på terrassen


   4  www.vilstrup-sogn.dk
   1   2   3   4   5   6   7   8   9