Page 2 - Sognenyt-3-21
P. 2

En
                                   anderledes
                                   butik med
                                   krukker -
                                   blomster -
         Laurids Skaus Gade 14              værtinde gaver-
          6100 Haderslev                 brugskunst -
                                   keramik
          Rådhuscentret 21
                          Åbningstider
           6500 Vojens          Fredag: 12:00 - 16:00
                          Lør- og Søndag: 11:00 - 15:00
          Rødding Torvet 9         Kelstrupvej 51
           6630 Rødding         6100 Haderslev
                          Tlf.: 20224049
                             Følg mig på    orangerietbymalleymalleymalle
                             Følg mig på    orangerietb
                             Følg mig på    orangerietb

    Sognenyt er et informationsblad for Vilstrup Sogn og sognets foreninger
    og institutioner, som hvert år udpeger Vilstrup Lokalråd.
    Lokalrådet repræsenterer sognet udadtil f.eks. kontakt til kommunen og
    er ansvarlig for redigering af Sognenyt.
    Sognenyt udkommer i begyndelsen af alle lige måneder.
    Deadline for indlæg til bladet er den 1. i alle ulige måneder.
    Modtager du ikke Sognenyt, kan du henvende dig til redaktøren.
    Der ligger også flere eksemplarer i Vilstrup Kirke, VUIF’s klubhus
    samt hos Hoptrup Købmand.
    Redaktør: Hanne Winther, Mail: hatowi1961@gmail.com
    Layout: Anette Byriel
    Foto forside: FDF - snobrød

   2  www.vilstrup-sogn.dk
   1   2   3   4   5   6   7