Page 8 - Sognenyt-3-21
P. 8

centrifuge, en kærne- og
   æltemaskine, der gik med
   håndkraft. Da Jes Kjer en
   ganske kort overgang i
   1898 forestod mejeriets
   drift, havde han som eneste
   medhjælp fru Maren Lund
   fra Sdr. Vilstrup, som både
   gjorde det ud for kusk,
   mejerske og opvaskepige.
   I dag ville Fællesmejeriet
   være værdig til optagelse
   på et museum.      Fællesmejeriet
   Den 13. april 1898 afhold-
   tes den første generalfor-
   samling i Sønder Vilstrup
   Andelsmejeri, hvor det blev
   vedtaget at opføre mejeriet.
   Byggegrunden var en gave
   fra gårdejer Nis P. Raun,
   Sønder Vilstrup, og den
   første bestyrelse kom til at
   bestå af gårdejer Jes Juhl,
   Brejdablik, Sønder Vilstrup,
   gårdejer Hans Petersen,
   Hovst, gårdejer Nis Nissen,
   Kjelstrup og gårdejer Chr.  Det tyske mejeri
   Nissen, Nørre Vilstrup.
   Gårdejer Nis P. Raun og
   gårdejer Ole Nissen, den
   senere ejer af hotel Vikto-
   riabad i Kjelstrup, blev de
   første revisorer.
   I løbet af den kommende
   sommer rejstes bygninger-
   ne af bygmestrene Jørgen
   Jørgensen, Djernæs, og Sø-
   rensen, Erlev, hvem arbejdet
   var blevet overdraget.
   Haderslev maskinfabrik
   leverede maskinerne og  Det danske mejeri

                              www.vilstrup-sogn.dk 9
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13