Page 3 - Sognenyt-3-21
P. 3

Kontaktliste over Vilstrup Sogns institutioner og foreninger   Forening / institution Kontakt     Telefon Mailadresse / www
   VUIF        Formand Kåre Petersen 60107331 formand@vuif.dk
   – Vilstrup Ungdoms-               www.vuif.dk
   og Idrætsforening
   Næsset Sport og Natur Formand John Neumann 74583650 Neumann@munk.mail.dk
                            www.næshallen.dk
   Kontaktperson vedr squash, fitness, spinning Maja Skau 30262758
   NØS        Formand Jørgen Skau 74582758 skau-js@mail.dk
   – Næsset, Øsby, Starup
   Menighedsrådet   Formand Hanne Lene  28306398 hlh1@bbsyd.dk
             Haugaard           www.hgvpastorat.dk
   Sognepræst     Lars-Peter Melchiorsen 20138954 lpm@km.dk
                            www.hgvpastorat.dk
   Den tyske menighed Præst Martin Witte 74582313 wilstrup@kirche.dk
                            www.kirche.dk
   Forsamlingshuset  Formand H.C. Lausten 60375973 hclausten@gmail.com
                            www.vilstrupforsamlingshus.dk
   Fællesskolen    Skoleleder      74343851 / madb@haderslev.dk
             Mads Bjørnsen    21216386 www.faellesskolen.dk
             Formand Stine Mateev     www.stinebroend@msn.com
   Den nye friskole  Skoleleder Vivi Sandberg  60208681 / visa@dennyefriskole.dk
             Formand       20237902 vibse60@hotmail.com
             Vibeke Hansen Vibe
   Den nye friskoles Søren Grodt-Andersen 92444994 s_grodt@hotmail.com
   støtteforening
   Børnehaveforeningen Henrik Clausen   22151352 henrik@anri.dk


   Lokalhistorisk Forening Formand Jørgen Nissen 61558264 vilstruplokalhistoriske@gmail.com

   FDF - Vilstrup   Formand Nikolaj Schmidt 22760336 nsc@ensure.dk
                            www.fdf.dk/vilstrup
   Vilstrup Jagtforening Formand Rasmus Kongsted 24412641 rkh357@gmail.com
             Haugaard           www.vilstrupsognsjagtforening.dk
   Vilstrup Lokalråd Formand Lisbet Hommelhoff 25616114 lisbethommelhoff@hotmail.com
                            www.vilstrup-sogn.dk
   Sønder Vilstrup Vandværk Jørgen Smed  50941002 js@smed-it.dk

   Kelstrup Overby  Geert Olesen     40170555 Geert@golesen.dk
   Vandværk I/S                   www.kelstrupoverbyvand.dk
   Kelstrup Strand  Søren Lind      25233272 fm377sli@gmail.com
   Vandværk                     www.kelstrupstrandvandvaerk.dk

   * Ændringer og tilføjelser kan indsendes til redaktøren for Sognenyt.
   Kontaktlisten findes på www.vilstrup-sogn.dk
                              www.vilstrup-sogn.dk 3
   1   2   3   4   5   6   7   8